About us :

ความเจ็บป่วยและโรคร้ายเป็นสิ่งที่รอไม่ได้ หลายคนจึงพยายามหายารักษาโรคเพื่อเข้ามาคุ้มครองชีวิตให้ยืนยาวมากที่สุด อีกทั้งในปัจจุบันยังมีโรคระบาดและโรคร้ายเกิดขึ้นมากมาย เราเองจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะรวบรวมหนทางการรักษาให้กับทุกคน

ทางเราจึงได้มีการจัดทำ Blog ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ยา และสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการแก้ไขโรคต่าง ๆ เพื่อหวังให้ผู้ที่มีโอกาสเข้ามาอ่านได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างที่เราตั้งใจ

ซึ่งข้อมูลทุกอย่างเราได้มีการอ้างอิงมาจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้บทความของเรามีคุณภาพ มีประโยชน์ และอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงที่ปลอดภัยกับทุกคน